De Pas

Informatieschuur / Herberg De Pas 

Welkom in  ‘Herberg De Pas’!

Tussen ongeveer 1750 en 1860 stond aan de overkant van de zandweg ‘Herberg De Pas’. Die stond op de kruising van de weg van Deventer naar Hellendoorn en die van Raalte naar Rijssen.
Hier konden de reizigers uitrusten en een versterkertje tot zich nemen.  Als een paard te moe was , werd van paard gewisseld of er kwam een extra paard voor de wagen. Daarna werd verder gereisd over de vaak mulle en steile zandwegen.
Volgens een overlevering kwam hier Lodewijk Napoleon op bezoek toen hij met een konvooi op doorreis was naar Twente.
De herberg was ook van belang voor de vergaderingen van de Marke Haarle. In de oude markeboeken staat dat, zeker tussen  1795 en 1818, in de herberg werd vergaderd over het beheer van de Marke (gezamenlijke gronden).
In de 19e eeuw brandde de oorspronkelijke herberg af en werd niet herbouwd. Landgoedeigenaar Van Wulfften Palthe kocht in 1898  de boerderij waarin u nu zit. Verschillende families hebben hier daarna gewoond.
In 2017  kreeg het als functie ‘herberg’; we hopen dat u geniet van een gezellige stop op deze bijzondere locatie! 
 

Team de Herberg

Lees meer>>>