NIEUWS

Brandjes zorgen voor structuurrijke heide - 28.02.2011

Jonge en oude heide Uit ervaringen in andere gebieden blijkt dat er na het branden mooie jonge heide en diverse kruiden terugkomen. Dit is goed voor bijvoorbeeld het korhoen, de nachtzwaluw, de...

Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort - 18.01.2011

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze...

Genieten van de natuur nu het nog kan - 22.12.2010

De coalitie Hart voor Natuur begrijpt dat er bezuinigd moet worden. Maar de korting van meer dan veertig procent die de natuur treft, is onevenredig zwaar. Jaarlijks gaat er ruim 300 miljoen euro...

Bergen vol Natuur - 16.12.2010

Het initiatief voor de infokar komt van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het Toeristisch Bureau Hellendoorn. De initiatiefnemers willen met de kar de Sallandse Heuvelrug meer zichtbaar...

Nieuw boekje over geologie en geomorfologie - 13.12.2010

Hoe is het landschap van de Sallandse Heuvelrug ontstaan? Dit boekje wil daarop een antwoord geven. Eerst wordt geschetst hoe in de periode van vóór het Saalien rivieren zand en grind hebben...

Nieuwsbrief Nationaal Park December 2010 - 08.12.2010

Verder in deze nieuwsbrief: -Het oude landschap terug bij Twilhaar; -Plantengroei langs de Sprengenbergerweg; -Heidebeheer op de Sallandse Heuvelrug; -Oude verhalen; -Nieuw boekje over geologie en...

Folder met ruiterroutes - 07.12.2010

De Sallandse Heuvelrug is door de afwisseling van bossen en uitgestrekte heidevelden in een glooiend landschap zeer geliefd bij ruiters, amazones en aanspanningen. Er zijn dan ook meerdere routes...

Korhoen kan overleven - 06.12.2010

Maar liefst 87 procent van deze deskundigen denkt dat de huidige korhoenpopulatie overlevingskansen heeft maar dat daarvoor maatregelen nodig zijn . Het korhoen wordt weliswaar relatief oud en legt...

Pagina's