Heideherstel en uitbreiding

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. 

Werkzaamheden

Om de unieke kwaliteit van de natuur en landschap te behouden en te versterken is ingrijpen nodig. Gevarieerde heide is gezonde heide. Daarom voeren de terreinbeheerders diverse maatregelen uit om het heidelandschap te herstellen, zoals
>het uitbreiden van heide op een aantal plekken waar nu bos is;
>het inzetten van een schaapskudde voor gezonde heide;
>bijplaatsen van korhoenders om uitsterven te voorkomen;
>het branden van de heide om variatie te krijgen;
>kalk strooien om verzuring te compenseren;
>kleinschalig plaggen en maaien om variatie te krijgen.

Een overzicht van alle werkzaamheden>>>

Informatiewandeling
De werkzaamheden worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. We beseffen dat de maatregelen het gebied op bepaalde plekken ingrijpend gaat veranderen. Daarom gaan we de komende maanden verder samen met gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden voorafgaand aan de werkzaamheden het gebied in. Tijdens een rondwandeling door delen van de Sallandse Heuvelrug vertellen de boswachters u over de plannen en wat het voor dat specifieke deel betekent. Ook is er ruimte voor u om vragen te stellen, input te leveren en aandachtspunten mee te geven.

De eerstvolgende wandeling staat gepland op zaterdag 20 mei. In deze wandeling vertelt boswachter Ine Nijveld u over de plannen op de Sallandse Heuvelrug. Ook laat zij een stuk van het natuurgebied zien die eerder al is aangepakt, zodat u kunt zich wat u kunt verwachten na de werkzaamheden. U  kunt zich aanmelden voor deze wandeling door een e-mail te sturen naar: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl.