Heideherstel en uitbreiding

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. 

Werkzaamheden

Om de unieke kwaliteit van de natuur en landschap te behouden en te versterken is ingrijpen nodig. Gevarieerde heide is gezonde heide. Daarom voeren de terreinbeheerders diverse maatregelen uit om het heidelandschap te herstellen, zoals
>het uitbreiden van heide op een aantal plekken waar nu bos is;
>het inzetten van een schaapskudde voor gezonde heide;
>bijplaatsen van korhoenders om uitsterven te voorkomen;
>het branden van de heide om variatie te krijgen;
>kalk strooien om verzuring te compenseren;
>kleinschalig plaggen en maaien om variatie te krijgen.

Een overzicht van alle werkzaamheden>>>