Helpen om de 'Barg' nog mooier te maken!

In de afgelopen twee jaar hebben deelnemers aan evenementen, door middel van Support for Nature (SfN) bijgedragen aan inkomsten van de Stichting Sámen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.  De stichting gaat deze inkomsten weer goed en in z’n geheel besteden aan natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug.
Hebt u een idee dan kunt u een  uitgewerkt plan met een verzoek voor een bijdrage bij ons indienen voor 15 mei 2017 (herman.reimerink@gmail.com). In principe is onze bijdrage 50% van de kosten en honoreren wij alleen projecten waar uit gangbare fondsen, subsidies of beheergelden geen dekking voor is
.

Eind 2016 heeft de Stichting Samen voor het Nationaal Park overleg gevoerd met organisatoren van evenementen om meer begrip en medewerking te krijgen voor het Support for Nature principe. Dat is gelukt en we hebben afgesproken burgers en bezoekers vaker  te betrekken bij ons werk. Het SfN principe komt er op neer dat iedereen die komt genieten van een wedstrijd of evenement in de mooie natuur, daar ook een kleine bijdrage aan levert.  Met ingang van 1 januari 2017 is dat 1 Euro ! En u weet:  ‘vele kleintjes maken een grote’. Dat bedrag willen we in z’n geheel terug laten gaan naar het gebied door bij te dragen aan projecten van u.

Iedereen kan een project in dienen als het voldoet aan een aantal criteria. Die zijn terug te vinden in het document  “Kader voor bijdrage januari 2017” . Het kan ook opgevraagd worden bij onderstaand mailadres.
Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. U hoeft voor toekenning van onze bijdrage aan uw project nog niet de gehele financiering rond te hebben. Dat moet wel het geval zijn als u aan de uitvoering begint.
Ons stichtingsbestuur dat bestaat uit vier vrijwilligers, beoordeelt de ingediende voorstellen op effectiviteit en haalbaarheid en vraagt daarbij het Kernteam van het Nationaal Park om advies.
Voor deze voorjaarsronde moeten de projecten voor 15 mei 2017 ingediend zijn bij herman.reimerink@gmail.com.