Meedenken

Zoals u onder ‘de aanleiding’  kunt lezen, staat het uitvoeren van dit pakket aan maatregelen vast. Dit voeren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uit in opdracht van de Provincie Overijssel. In twee gebieden wil Staatsbosbeheer graag samen met gebruikers en omwonenden in gesprek over de exacte inrichting. 

Zunasche Heide
Op de Zunasche Heide ontstaan door de nieuwe inrichting van het gebied nieuwe recreatiemogelijkheden. Wij denken graag samen met betrokken omwonenden en gebruikers na over deze invulling.
Wil u meedenken over de inrichting in dit gebied? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Helhuizen / onderduikershut

Ook de omgeving van Helhuizen, de parkeerplaats aan de Haarleweg en de Onderduikershut verandert door de maatregelen. Onze opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan deze kant. Maar hoe dit er precies uitziet staat nog niet vast. Daar denken wij graag samen met u over na.

Waar kunt u over meedenken?

Er zijn een aantal onderdelen waar wij graag samen met u over in gesprek gaan:
1. De parkeerplaats aan de Haarleweg: is dit nog de juiste plek of moeten we hem verplaatsen?

2. Buitenste rand van het bosgebied. Voor direct-omwonenden verandert het beeld vanaf hun woningen: daar waar nu bos is, is het gebied straks veel opener. Graag kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden om de impact te verkleinen, bijvoorbeeld door wat bomen te laten staan?

3. Directe omgeving van de Onderduikershut. De Onderduikershut bood in de jaren 1943-1945 een schuilplaats voor onderduikers en aan geallieerde piloten een veilig onderkomen. Natuurlijk blijft deze historische plek bestaan. Wel verandert de directe omgeving door o.a. het kappen van bomen. Graag kijken wij samen met u naar de inrichting, waardoor deze bijzondere plek een bijzondere plek blijft en recht doet aan de historie.

4. Recreatieve mogelijkheden rondom de Onderduikershut.

In een aantal bijeenkomsten gaan wij graag met u in gesprek over deze punten.

We starten op zaterdag 3 juni. We zoomen dan in op de eerste twee punten: de buitenste rand van het bosgebied en de parkeerplaats. We starten om 10.00 uur en verwachten rond 13.00 uur af te ronden. Wilt u graag meedenken? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl.

Na de zomer gaan we in gesprek over de directe omgeving van de Onderduikershut en de recreatieve mogelijkheden. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wat er uit deze gesprekken komt en wat dit betekent voor de inrichting van het gebied.

Deel online je mening!
U kunt ook via het online platform ‘Echt Salland’ meedenken over de gehele Sallandse Heuvelrug. Wie zich aanmeldt voor het online panel van Echt Salland, ontvangt elke maand een enquête over een bepaald onderwerp. Na iedere enquête volgt een terugkoppeling van de resultaten. En dat niet alleen. Er wordt ook direct aangekondigd wat er wordt gedaan met die resultaten. Daar zit de kracht van Echt Salland.
 
Denkt u graag met ons mee? Kijk dan op www.echtsalland.nl Bekijk hier het introductiefilmpje met  de boswachters Ine en Kees Jan: