De veranderingen op de Sallandse Heuvelrug in beeld

De komende jaren voeren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verschillende maatregelen uit om de heide te versterken en uit te breiden. Een pallet aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.


3D viewer

Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is het kappen van stukken bos voor de uitbreiding van de heide. Hierdoor gaat het gebied op bepaalde plekken ingrijpend veranderen. Om bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden een beeld te geven van hoe het landschap op sommige plekken verandert de komende jaren, is een speciale 3D-viewer ontwikkeld. U kunt hier met eigen ogen zien hoe de specifieke delen van de heuvelrug eruit zien direct, 5 jaar en 10 jaar na de werkzaamheden.

Met dit middel hopen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Overijssel een impressie te geven van de veranderingen in het landschap de komende jaren.
Daarnaast informeren deze partijen u graag tijdens de vier informatiebijeenkomsten. U kunt zich nog aanmelden als u hierbij aanwezig wilt zijn.
Kijk voor meer informatie op de pagina over het heideherstel>>>