Nieuwsbrief november

  • Posted on: 9 November 2017
  • By: shr

Start MER-procedure maatregelen N2000
In de Natura 2000-gebieden worden maatregelen genomen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding of het beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Daarvoor is een procedure voor een Milieueffectrapportage (MER) nodig. Lees het bericht over hoe deze MER-procedure verloopt en welke inspraakmogelijkheden er zijn>>>
Gezocht:
Ondernemer die bedrijfsvoering en biodiversiteit verbindt
De inschrijving voor De Groene Twinkeling 2018 is gestart, dé ondernemersprijs voor biodiversiteit. Kent u een bedrijf in Overijssel die als mogelijke kandidaat voor de Groene Twinkeling in aanmerking komt? Laat het weten! De inschrijvingstermijn staat nog open tot 26 november. Daarna gaat de jury in beraad. In december worden de genomineerden bekend gemaakt. Lees meer>>>
Praat mee over de Onderduikershut e.o.!
Graag nodigen we buren en belangstellenden uit voor de tweede bijeenkomst om met elkaar de directe omgeving van de Onderduikershut en het Stevensmonument aan de Haarlerweg te bespreken. De historie, de inrichting, de recreatieve mogelijkheden zijn onder andere onderwerp van gesprek om verder samen over door te praten. De bijeenkomst is zaterdagochtend 9 december. Aanmelden kan al via sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
Goed bezochte ondernemerssafari Sallandse Heuvelrug / Reggedal
Op 2 november is de jaarlijkse ondernemerssafari op de Sallandse Heuvelrug gehouden. Het betreft een bijeenkomst waar ondernemers uit het gebied elkaar ontmoeten tijdens een gevarieerd dagprogramma. Deze keer was het thema: ‘Het verhaal van…’ het uitgangspunt.
Lees meer>>>
Junior Rangers Sallandse Heuvelrug
De Junior Rangers van de sallandse Heuverug waren uiteraard van de partij op de jaarlijkse Natuurwerkdag. Er werd flink de handen uit de mouwen gestoken bij het omzagen van dennetjes en uitsteken van berken op de heide.  Dit is belangrijk voor veel verschillende planten en dieren als bijvoorbeeld de nachtzwaluw en de zandhagedis. Zwaar, maar zeker leuk werk. Daarom smaakten de pannenkoeken uitstekend na afloop...
Lees meer over de Junior Rangers>>> 
De Regge kronkelt weer
Tijdens de presentatie van Ella Roelfs wordt u meegenomen in de geschiedenis van de Regge, naar de herstelwerkzaamheden die van een strakke rechte stroom weer een kronkelende rivier maken. U ziet hoe enkele dode zijarmen weer aangesloten worden op de nieuwe Regge, hoe plantensoorten als het grasklokje en muizenoortjes en diersoorten als de modderkruipers verkast moesten worden naar hun nieuwe leefgebied, omdat zij het anders niet zouden overleven. De Beelden worden versterkt door prachtige bijpassende muziek. 9 november 19.30 uur Buitencentrum sallandse Heuverug.
Lees meer>>>
Zie de maan schijnt door de bomen!
Bij heldere weersomstandigheden zie je het Sinterklaaslied in het echt. Je krijgt een korte presentatie over de maan door een vrijwilliger van de sterrenwacht en een presentatie over het nachtleven in het bos door de boswachter. Afhankelijk van het weer breng je een bezoek aan het planetarium en/of de koepel. Hierna maak je een wandeling onder begeleiding van de boswachter met nadruk op het beleven van het donker en het nachtelijk leven in het bos.
Lees meer>>>