Landelijk onderzoek naar belang Nationale Parken

10.11.2017

Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en deze zijn verspreid over heel Nederland. De Nationale Parken verschillen in eigenschappen. Zo zijn er duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen.

Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op de activiteiten die in de Nationale Parken worden georganiseerd om de kennis, betrokkenheid en draagvlak hierover te vergroten.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.
Wij willen je vriendelijk verzoeken om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan tot zondag 19 november. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Naar de enquête: www.startvragenlijst.nl/parken

Bureau Berenschot (In opdracht van het ministerie van Economische Zaken)