Fulltime herder met schapen op de Sallandse hei

09.03.2018

Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug

Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug wordt donderdag 15 maart officieel opgericht. De nieuwe stichting wordt in het leven geroepen om een permanente schaapskudde op de Sallandse Heuvelrug te realiseren samen met vrijwilligers die allerlei activiteiten gaan organiseren. Er komt weer een herder met schapen die twaalf maanden per jaar fulltime door het Natura 2000 gebied trekt.

Een schaapskudde is goed voor het heidelandschap. Het maakt de heide gevarieerder en houdt opslag van de bomen op de heide tegen. Hierdoor wordt het landschap open, verbetert de biodiversiteit en wordt de natuur sterker. In Overijssel zijn een aantal schaapskuddes aanwezig; ook op de Sallandse heuvelrug. De begrazing is nu slechts voor een paar maanden per jaar.

De bestaande schaapskooi bij Twilhaar leent zich goed als centrale plek waar een schaapskudde een vast onderkomen kan krijgen. Een permanente schaapskudde met herder in dit gebied doet recht aan de kwaliteit en de beleving van deze historische plek. Ook is er ruimte voor andere passende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ecologische landbouw en misschien een heideboerderij kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van het gebied.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de heren Egbert Torenbeek, Theo ten Hove en Benno de Jong. Zij willen samen met buren en bezoekers nieuwe activiteiten rondom de schaapskooi en kudde ontwikkelen want niets is mooier dan een herder met schaapskudde tegen komen tijdens een wandeling of fietstocht. Een lammetjesdag of een schaapscheerderfeest wordt ook bijzonder gewaardeerd door een groot publiek. De stichting kan rekenen op steun van een Raad van Advies, welke bestaat uit de burgermeester van Hellendoorn Anneke Raven, Herman Brink, provinciehoofd van Staatsbosbeheer Overijssel en Yvonne Koolhaas, statenlid van de provincie Overijssel.
 

Cultuurhistorie       

De Sallandse Heuvelrug is van oudsher bekend om haar uitgestrekte heidelandschap. De open heidevelden zijn ontstaan door grootschalige schapenbegrazing zoals deze vanaf de middeleeuwen werd ingezet. De schapen werden vooral gehouden om schaarse en daarmee waardevolle mest te verkrijgen, om de arme gronden vruchtbaar te maken. Voor het strooisel in de schaapskooien werden heideplaggen gebruikt. Door de tijd heen is 90 % van de heidevelden ontgonnen of bebost. Het restant heide wordt gekoesterd en waar mogelijk uitgebreid. Juist de aan heidevelden gebonden openheid en landschappelijke waarde maken de heidevelden bijzonder en een bezoek meer dan waard.