Vijf jaar Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

20.04.2018

Op 19 april bestond het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug precies vijf jaar. Met een flink aantal genodigden werd dit feit heugelijk gevierd. Vertegenwoordigers van verschillende betrokken organisaties hielden een korte picht om even terug te kijken. "Maar..", was de boodschap, "We kijken  vooral vooruit".
Wat het gaat goed met het Buitencentrum. In 2017 vonden 165.000 mensen hun weg naar binnen om informatie op te halen, iets voor thuis te kopen in de winkel of op het terras bij Buitengewoon Lekker iets verfrissends te gebruiken. Ook de Sterrenwacht Hellendoorn keek tevreden terug: in 2017 werden 25.000 belangstellenden welkom geheten.

Vrijwilligers
Gé Halman, voorzitter van IVN Hellendoorn toonde zich vooral trots op de tientallen vrijwilligers die allerlei activiteiten verzorgen in en rond het Buitencentrum naast de beroepskrachten van Staatsbosbeheer. "Zonder vrijwilligers geen natuurbescherming" merkte Halman op. En daar zit tevens een pijnpunt want alle berokken organisaties, IVN, CNME, Sterrenwacht, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zitten te springen om mensen die een stukje van hun vrijwe tijd willen inzetten voor de Sallandse Heuvelrug. "Dus... heeft u zin om waarvol vrijwilligerswerk te doen, meld u zich dan vooral aan. Dat kan bij de balie van het Buitencentrum of via het Nationaal Park: n.driessen@ivn.nl (06 55300292).

Nieuwe Radiotelescoop
De Sterrenwacht Hellendoorn heeft zeker iets om vooruit te kijken. Burgemeester Raven opende een gloednieuwe radiotelescoop, een lang gekoesterde wens van de vrijwilligers die bi de Sterrenwacht actief zijn. Met de in gebruikname van de radiotelescoop kunnen hemellichamen bestudeerd worden die de optische kijker niet waargenomen kunnen worden. 

Planetenpad
Behalve de nieuwe radiotelescoop, mocht burgemeester Raven ook het planetenpad in gebruik nemen. Dit betreft een route vanaf het gemeentehuis naar het Buitencentrum en vice versa. Een gratis app wijst de weg en komt men ondetrweg van alles te weten over ondermeer de planeten van ons zonnestelesel.
Download de planetenpad app in de google playstore: