Mei 2018

  • Posted on: 3 May 2018
  • By: redactie

Excursie nieuwe inrichting Zunasche Heide op 15 mei
Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden met de omringende lager geleden gebieden waren verbonden. Die verbinding willen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied van vele diersoorten vergroot wordt. Benieuwd naar de ontwikkelingen op de Zunasche heide? Meld u dan voor 12 mei aan voor de excursie op dinsdag 15 mei om 19.00 uur.
Lees meer>>>
Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Zunasche heide eo.
Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan -PIP, de inrichtingsplannen voor de Zunasche Heide en Helhuizen, het Milieueffectenrapport en overige bijlagen zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 april 2018. Het ontwerp-PIP en de bijlagen liggen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli 2018. Op 13 juni 2018 vindt hierover een inloopbijeenkomst plaats van 15.00 tot 21.00 uur in Buurthuus ’t Hexel.
Lees meer>>>
Aanvraag Omgevingsvergunning tijdelijk opslagdepot en aanleg halfverharde weg
na de zomer in het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug ter hoogte van Haarle delen bos omgevormd naar heide.
Ter voorbereiding op deze werkzaamheden vraagt Staatsbosbeheer een omgevingsvergunning aan voor een tijdelijk depot voor de opslag van de vrijgekomen houtsnippers en de aanleg van een halfverharde weg om bij dit depot (ter hoogte van camping Twilhaar) te komen.
Lees meer>>>
Sallandse Heuvelrug Pinksterfair, laat je verrassen!
Op tweede Pinksterdag, 21 mei, kun je bij het buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal genieten van een gezellige en sfeervolle pinksterfair.
Laat je verrassen door een diversiteit aan hedendaagse ambachten, cultuur, kunst, gezondheid, eten en de mooiste handelswaren. Geniet van een kopje koffie, of wijntje op het terras van restaurant Buitengewoon Lekker. Zo wordt deze dag een heerlijk uitje voor jong en oud.
Lees meer>>>
Geslaagde uitwisseling IVN Junior Rangers Overijssel
In Nijverdal ontmoetten zaterdag 21 april de jongeren van de al meer dan tien jaar bestaande groep IVN-Junior Rangers van Nationaal Park Weerribben-Wieden de groep IVN-Junior Rangers van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. De groep uit de Sallandse Heuvelrug is in september 2017 gestart, dus dit was de eerste keer dat ze kennis konden maken met hun 'collega's' uit Noordwest Overijssel. En dat werd een gezellige, actieve dag!
Lees meer>>>
Bergen vol Beleving!
Vroeg uit de veren voor een frisse ochtendwandeling, of de Bevrijdingsloop op 5 mei in Holten, Vroege vogels kijken op de Sprengenberg? Fietstocht van hoog naar laag? De Sallandse Heuvelrug biedt u Bergen vol Beleving! Kijk voor alle activiteiten op onze kalender>>>
Planetenpad
Op 19 april is het planetenpad in gebruik genomen. Dit betreft een route vanaf het gemeentehuis naar het Buitencentrum en vice versa. Een gratis app wijst de weg en komt men ondetrweg van alles te weten over ondermeer de planeten van ons zonnestelesel. Het is een Planetenpad anno 2018, dat wil zeggen: het zijn niet alleen fysiek statische afbeeldingen van planeten, maar er is gebruik gemaakt van interactieve multimedia technieken zoals Instagram. De app is beschikbaar voor Apple en Android.
Lees meer>>>