Na de zomer: werk in uitvoering op de Sallandse Heuvelrug

22.05.2018

Kleurrijke paarse heide met jeneverbessen en de aanwezigheid van zeldzame vogels. Niet voor niets is de Sallandse Heuvelrug een beschermd natuurgebied in Europa. Maar die unieke natuur staat onder druk. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel gaan de komende jaren aan de slag om het heidelandschap een impuls te geven. Na de zomer start Staatbosbeheer met werkzaamheden, zoals het kappen van bomen om ruimte te maken voor nieuwe heide. Op 18 en 25 juni organiseert Staatsbosbeheer informatiewandelingen om u meer te vertellen over de werkzaamheden.

Verzuring, versnippering en verdroging
De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Daarom is het noodzakelijk om nu in te grijpen.

Pakket aan maatregelen
Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen voor het versterken van het totale ecosysteem en het herstellen van de variatie in het heidelandschap. Dit zijn voor een deel werkzaamheden die bezoekers van het gebied al gewend zijn. Zoals het plaggen, maaien en branden van de heide op verschillende locaties. Dit is voor het behoud van de heide en het versterken van de kwaliteit. Staatsbosbeheer bekalkt de heide ook op bepaalde plekken, om zo de zuurgraad deels op te heffen. Ook ziet u de komende jaren vaker de schaapskudde op de heide lopen. De schapen helpen ons om de heide te onderhouden en meer structuur in de heide te creëren. Daarnaast breiden we de heide uit door delen van het bos te kappen. Door op deze plekken het bos te vervangen door heide, brengen we de heide weer in verbinding met het omliggende landschap. Zo vergroten we het leefgebied van veel soorten en maken we de voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. De werkzaamheden worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

Informatiewandeling 18 en 25 juni
Staatsbosbeheer geeft graag een toelichting op de werkzaamheden tijdens een wandeling door het gebied. Er zijn twee verschillende wandelingen:

Wandeling 1: Maandag 18 juni 19.00 – 20.30 uur
Tijdens deze wandeling neemt de boswachter u mee naar het oostelijke deel (ter hoogte van de Bergleidingweg / Sasbrinkven) waar een deel van het bos verwijderd wordt.

Wandeling 2: Maandag 25 juni 19.00 – 20.30 uur
In deze wandeling staat het deel tussen het ecoduct Twilhaar en de Oude Deventerweg centraal, waar ook bomen gekapt gaan worden om plaats te maken.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl. Vergeet daarbij niet de wandeling van uw keuze aan te geven. U ontvangt voorafgaand aan de wandeling een e-mail met meer informatie.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op één van onze boswachters:

•  Ine Nijveld 06 - 5328 31 04 of

sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl

•  Kees Jan Westra 06 – 238 686 11 of

sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl