Werksessie recreatieve routestructuren

21.06.2018

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug - 14 juni j.l..
Wandelaars, fietsers, MTB-ers, ruiters, menners, natuurliefhebbers, marketeers, ecologen, buren en boswachters ontwierpen samen de recreatieroutes van de toekomst. Aanleiding zijn de heideherstel werkzaamheden, die het landschap gaan veranderen.

Routestructuren van de toekomst
Vooral in buurt van Haarle (noordkant Haarlerberg) en Helhuizen (Varkensbos en omgeving ondersduikershut) gaat de komende 2 jaar veel gebeuren in de natuur. Dat heeft consequenties voor de beleving van mountainbikers, ruiters en wandelaars. Goed dus om nu al de routestructuren van de toekomst te ontwerpen, zodat alle gebruikersgroepen een optimale natuurbeleving hebben.

Constructief
De organisatie van de weksessie was in handen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Maatschap voor Communicatie. Routenetwerken Twente en Provincie Overijssel. De één beleefde het als een ‘enerverende avond’  voor de ander was het een ‘mooie co-creactie avond met hernieuwde contacten’. Al met al viel op dat vrijwel iedereen het hogere belang van de Sallandse Heuvelrug voor natuur én beleving inzag en constructief meedacht over het spanningsveld dat soms tussen die twee ontstaat. De zeer waardevolle input van de avond wordt verder uitgewerkt en op 6 september in een vervolgbijeenkomst teruggekoppeld.

Wat gaan we ook alweer doen?
Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug behouden blijft en versterkt wordt. Zo maaien, plaggen (bovenlaag van de heide verwijderen) en branden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten delen van de bestaande heide. Ook ziet u de komende jaren vaker de schaapskudde op de heide lopen. De schapen helpen ons om de heide te onderhouden en meer structuur in de heide te creëren. Daarnaast breiden we de heide uit door delen van het bos te kappen. De werkzaamheden worden verspreid over de komende vier jaar uitgevoerd.