Presentatie over de Das

Datum: 
donderdag 20 september 2018 - 19:30

Wat deed de Das de das om? Of wordt het toch een verhaal met een happy end?

Arend Spijker, voorzitter van de Stichting Das & Vecht en oud boswachter bij Staatsbosbeheer en gastheer bij het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, verzorgt deze avond de presentatie.


Lange tijd werd de Das vervolgd omdat hij schadelijk zou zijn voor de jacht en omdat Dassen schade toebrachten aan de landbouw. Hij werd ook wel gedood voor zijn vlees, voor het vet en ter vermaak.
In 1980 waren er nog maar twee bewoonde dassenburchten in heel Overijssel. Nu gaat het weer goed met de Das in Overijssel.
Veel beter dan menigeen 35 jaar geleden kon vermoeden, toen het dier in de provincie zo goed als uitgestorven was. In lijn met de landelijke trend is de Das niet alleen bezig zijn oorspronkelijke leefgebieden te heroveren, maar vestigt zich nu ook op nieuwe plekken zoals veengebieden, het talud van een snelweg of de bebouwde kom.
Dassen zijn nachtdieren, ze leven in een echte burcht en pas tegen de schemering worden ze echt actief. Dan gaan ze op zoek naar voedsel of spelen ze even buiten op hun burcht.

De das is het grootste voorkomende landroofdier in Nederland en behoort tot de familie der marterachtigen. Zijn reuk en gehoor zeer goed ontwikkelt, maar zien kan hij niet zo goed. Tezamen met de andere marterachtigen: otter, wezel, hermelijn, bunzing, nerts en de boom- en steenmarter, vormt deze familie van marterachtigen de grootste groep landroofdieren in Nederland.

Tijdens de presentatie is er aandacht voor de historie, bejaging en uitroeiing, van de das. Vervolgens, vanaf de tachtiger jaren, komt er meer aandacht voor de Das (o.a. door Das & Boom), waardoor er ook meer bescherming voor deze unieke soort komt. Gelukkig heeft deze bescherming succes en volgt een positieve kanteling en is er een opmars van de Das in Overijssel. Natuurlijk is er aandacht voor de levenswijze en biologie van de das.

De Stichting Das & Vecht is opgericht ter bescherming van de Das, Boommarter, Otter en hun leefgebied in het Overijsselse Vechtdal. Arend Spijker is voorzitter van de stichting Das & Vecht en doet met name in het Vechtdal, onderzoek naar dassen maar ook naar de otter, boommarter en kleine marterachtigen.

De Sallandse Heuvelrug biedt bergen vol Beleving!

Organisatie: 
Staatsbosbeheer
Kosten: 
€5,00
Extra informatie: