Februari 2019

  • Posted on: 14 February 2019
  • By: redactie
Update werkzaamheden herstel heidelandschap
Op de Sallandse Heuvelrug werken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen aan het herstel van het heidelandschap. Graag delen wij met u wat er op dit moment in het gebied gebeurt en wat u de komende weken kunt verwachten. Op een aantal plekken heeft Staatsbosbeheer delen van het bos verwijderd en verbindingen gemaakt tussen de bestaande heide en omliggend landschap. Ook zijn er zandplekken aangelegd voor zandhagedissen en insecten en zijn delen van de bovenlaag verwijderd. Verder gaat het onder meer om het afvoeren houtstapels en takken, de bovenlaag van de grond verwijderen, strooien van steenmeel voor tegengaan verzuring. Aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug is Natuurmonumenten ook zichtbaar aan het werk. Zo zijn de akkers op de Sprengenberg ingezaaid met winterrogge en worden de werkzaamhedeb bij het Varkensbos afgerond. Lees het uitgebreide nieuwsbericht op de website>>>
Onderzoek naar doodgereden reptielen op MTB-routes
Provincie Overijssel Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten onderzoeken wat het effect is van fietspaden op de populatie reptielen zodat hier samen effectief naar gehandeld kan worden. Aanleiding is de tientallen doodgereden reptielen. Uitgangspunt is een goede balans tussen beschermen en ruimte voor recreatief gebruik. 
Lees meer op de website>>>
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug bestaat 15 jaar!
Op 4 oktober 2019 is het precies 15 jaar geleden dat het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug door de toenmalige Minister van LNV, de heer Veerman, officieel is ingesteld. Vol plannen gingen we van start. Door gewijzigd beleid, de financiële crisis en de daarop volgende bezuiningen werd een groot beroep gedaan op de beide gemeenten om het Nationaal Park overeind te houden. Nu in 2019 is de ambitie groter dan ooit! Er is een gebiedsagenda opgesteld en wordt  inmiddels uitgvoerd, de organisatie van het NP is vernieuwd, Kernteam, Programmateam, Projectteam en werkgroepen zetten de schouders er onder. Redenen genoeg om de jubileumjaar te vieren. In de Activiteitenkalender (maart) daarover meer. Eén tipje van de sluier: in augustus volgen 10 voorstellingen van Natuurtheater KUDDE. Houd de website en nieuwsberichten in de gaten....
Volop activiteiten in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is er van alles te doen op de Sallandse Heuvelrug. Een Bossafari bij Staatsbosbeheer? Of uileballen luizen bij Natuurmuseum Holterberg? De dag van het bos? Wandelen, verhalen vertellen en broodjesbakken? Winterwandeling met snert bij Natuurmonmenten? Of vogelsnacks maken? De Sallandse Heuvelrug biedt Bergen vol Beleving!
Alle activiteiten zijn te lezen in de activiteitenkalender>>>