Vragen van Groen Links aan gedeputeerde May

Gedeputeerde Staten hebben een Nb-wet verguning geweigerd om via zenderen te onderzoeken waarom de populatie van het Korhoen er zo slecht voor staat.
Groen Links stelde hier vragen over de Provinciale Staten vergadering van 23 mei: men wilde alsnog dat GS dit onderzoek zou toestaan.
Gedeputeerde Hester May verweerde zich met de constatering dat de populatie van 4 hanen en naar schatting 10-12 hennen zó kwetsbaar is dat het risico van zenderen, hoe klein ook al snel significant is en dus niet kan worden toegestaan.
Inhoudelijk staat zij open voor suggesties hoe of wat gedaan zou kunnen worden, want zij benadrukte dat zij en Groen Links hetzelfde willen. ( dat is het instand houden van de biodoversiteit in het Nationaal Park: secretaris NP).