Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze hebben daarvoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorwaarde is wel dat andere partners daarin ook substantieel investeren. Een van die projecten, genaamd de Paarse Poort, is de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer willen daarin samen 3 miljoen euro investeren (provincie 1,5 miljoen, gemeente 0,3 miljoen en Staatsbosbeheer 1,2 miljoen euro).

Paarse Poort als blikvanger
De entree is een belangrijk onderdeel van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, die mede tot stand is gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel. Hierin wordt de ambitie beschreven om het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer een impuls te geven. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin – naast Staatsbosbeheer -, de Publiekssterrenwacht Hellendoorn, de lokale afdelingen van het IVN en het CNME, en het Nationaal Park een plaats krijgen.
Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken en meer uitstraling krijgen. Om de entree aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Rondom het plein wordt ook de kenmerkende heide aangeplant, zodat de heide al vanaf de nieuwe Rijksweg in aanleg het beeld bepaalt. Al met al moet de Paarse Poort een blikvanger en trekpleister van formaat worden, met regionale uitstraling.

Gedeputeerde Piet Jansen legt uit: “Wij hechten veel belang aan een goede ontsluiting van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. De Holtense kant heeft al een impuls gehad, nu is de Nijverdalse kant aan de beurt. Er komen jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar dit prachtige gebied en die moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in een toplocatie voor natuur met dicht in de buurt allerlei recreatieve voorzieningen.”

Wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn benadrukt dat niet alleen het Nationaal Park profiteert van de investering: “De unieke samenwerking van verschillende natuur- en educatieorganisaties geeft het entreegebied veel meer allure. Ik verwacht dat er heel wat meer toeristen en dagjesmensen op de Sallandse Heuvelrug en het gebied eromheen af zullen komen. Op deze manier levert de Paarse Poort ook een bijdrage aan de regionale economie.”

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten en anderen over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

Provinciale Staten moet nog instemmen met het voorstel van GS om de Essentgelden in te zetten voor projecten met anderen dan gemeenten. De statencommissie Economie, Mobiliteit en Bestuur zal hierover op 26 januari spreken.