Onderwijs

 

Voor het onderwijs zijn inmiddels verschillende educatieve materialen gemaakt. Informeer er naar: e-mail

NIEUW!
Op Schoolsafari, natuureducatie in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug biedt voor alle groepen uit het basisonderwijs een uitgebreid en afwisselend pakket aan natuuractiviteiten.

Daarom hebben de samenwerkingspartners in het Nationaal Park een educatief aanbod voor u samengesteld. Dit aanbod is bedoeld voor het basisonderwijs en biedt voor elke groep (van groep 1 t/m 8) wat wils. Denk aan gpsroutes, leskisten en ontdektochten. Het aanbod is specifiek gericht op planten en dieren die in dit gebied voorkomen. Ook de cultuurhistorie komt aan bod. De activiteiten sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.

De brochure is hier te downloaden>>>

Basisonderwijs:
Groep 1 en 2: de speelbosroute van Joep de Eekhoorn en Mies de Specht 
Groep 3 en 4: Joep gaat op reis: Een zestal opdrachten gebaseerd op Aardewandelingen. 
Groep 5 en 6: Biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug. Ontdekt de verscheidenheid aan planten en dieren in dit prachtige natuurgebied. 
Groep 7 en 8: Veldwerkrugtassen. Diverse veldwerkopdrachten met alle benodigde materialen;

 


Speurders van Twilhaar: een GPS ontdektocht naar het verleden.  
In groepen gaan de leerlingen op zoek naar informatie over het cultuurhistorisch heel interessante gebied Twilhaar. Met behulp van een gps speuren ze naar letterboxen die in de grond zijn ingegraven. Met een speciale sleutel kan de box geopend worden en kunnen ze aan de slag met vragen en opdrachten. Voorbereiding in de klas: 2 uur. Programma ter plekke: 4 uur. Begeleiding door vrijwillige schoolgidsen. Meer informatie: Linda de Haan, email l.m.de.haan@ivn.nl, telefoon (06) 29 53 86 40.

 


Geologisch leerpad
De vragen in dit boekje horen bij de panelen, die op verschillende plekken langs het geologisch leerpad staan. De start van dit leerpad is bij het Buitencentrum. Het pad is gemarkeerd met houten paaltjes mety blauwe kop.
Door het beantwoorden van de vragen, ontstaat er een beter beeld over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug.
Het opdrachtenboekje kunt u downloaden>>> (9Mb)

 

 


 

 

Woordvoerders van de Natuur

“Woordvoerders van de Natuur” is een uniek en leerzaam programma, waarbij leerlingen in de huid van een onderzoeker, journalist, ondernemer of andere beroepsbeoefenaar kruipen. De leerlingen ontdekken hiermee de natuur op een manier die bij hen past. Nadat ze de natuur, kijkend door een andere ‘bril’, hebben mogen ontdekken, presenteren zij hun bevindingen aan een publiek. De leerlingen laten hun stem horen; zij zijn woordvoerders van de natuur! Vrijwillige schoolgidsen zijn opgeleid en staan te trappelen om met de klassen op pad te gaan.
Zie ook: http://www.woordvoerdersvandenatuur.nl

Meer informatie:Linda de Haan, email l.de.haan@ivn.nl, telefoon (06) 29 53 86 40.
Zie ook de Factsheet over Woordvoerders van de Natuur>>>


Voortgezet onderwijs
Brugklassen: Veldwerkrugtassen. Diverse veldwerkopdrachten met alle benodigde materialen  

 


 

 

Klas 2 t/m 4 van het voortgezet onderwijs: Opdrachtenboekje geologisch leerpad  

 


Jongeren Adviesbureau
Jongeren Adviesbureau is een landelijk programma van het IVN dat ook in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug kan worden uitgevoerd. Leerlingen krijgen een onderzoeksopdracht. Uiteindelijk mondt dat uit in een advies (of meerdere adviezen). Dat advies wordt gepresenteerd aan een groep deskundigen.
De opdracht kan per klas maar ook in kleine groepen worden uitgevoerd.Meer informatie:
Linda de Haan, email l.m.de.haan@ivn.nl, telefoon (06) 29 53 86 40.
Of via de landelijke website>>>

 


Met de klas naar de Holterberg
Natuurmuseum Holterberg wordt al jaren door vele scholen bezocht, wij willen u dan ook van harte uitnodigen om samen met uw leerlingen ons creatieve en educatieve museum te bezoeken.
Voor alle groepen van het basis- en voortgezet onderwijs hebben zijn speciale opdrachten samengesteld. Per seizoen zijn er aanpassingen en vernieuwingen, zowel in het natuurmuseum als in het  Leerbos, het bos van Bos van Daantje Das. 

Wat kunnen wij u bieden:
• Spannende educatieve speurtochten in het natuurmuseum voor alle groepen
• Leer- en doe opdrachten in het bos voor alle leeftijden
• Al onze programma’s worden begeleid door deskundige museummedewerkers. De opdrachten worden door museummedewerkers uitgelegd en na afloop met de groep nagekeken en besproken.
Een bezoek aan het natuurmuseum is te combineren met: Midgetgolf bij Buitengewoon Holten, Kinderboerderij Dondertman, Canadian War Cemetry, Speelweide Holterberg,  Ravotkuil.  Wij helpen u graag een leuk educatief programma samen te stellen.
Lees meer op onze site>>>


 

 

 

 

 

 

Het Bos van Daantje Das
Bij Natuurmuseum Holterberg is een educatief en speels bos waar kinderen van ongeveer 6 jaar opdrachten in en over de natuur kunnen maken.  

Natuurdiorama Holterberg biedt maatwerk en er kan in overleg een eigen programma worden samengesteld, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs. Ook is het mogelijk met een medewerker van het natuurmuseum een belevingstocht te maken. Leerlingen en begeleiders worden daarin actief betrokken.