Organisatie

Nationaal Park nieuwe stijl

Per 1 januari 2015 is de organisatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 'anders'. De provincie Overijssel heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de gemeenten. Inmiddels is een kernteam gevormd en zijn de beide gemeenten aan de slag om hun ambitie t.a.v. het Nationaal Park te verwoorden.

Het Kernteam van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug wordt gevormd door:

Mevrouw A. Raven, voorzitter, Burgemeester gemeente Hellendoorn
De heer R. Cornelissen, wethouder gemeente Rijssen-Holten
De heer H. Brink, Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel 
Dhr. D. Rota, beheerder Salland Natuurmonumenten
De heer H. Voornveld, Marketing Oost
De heer H. Meijer, gemeente Hellendoorn
De heer R. van der Veen, gemeente Rijssen-Holten
De heer N. Driessen, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, IVN.

Contact: 
H. Meijer
h.meijer@hellendoorn.nl
tel. (0548) 63 05 57
Postbus 200, 7440 AE Nijverdal

Het programma Communicatie en Educatie wordt afgestemd in de werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie.

De werkgroep C,E en R wordt gevormd door:

De heer N. Driessen, coördinator c&e NP De Sallandse Heuvelrug, IVN
Mevrouw L. de Haan medewerker c&e NP De Sallandse Heuvelrug, IVN
De heer A. Spijker, Staatsbosbeheer
Mevrouw I. Nijveld, Staatsbosbeheer
De heer A. van Beek, Natuurmuseum Holterberg
Mevrouw M. Plagge, Natuurmonumenten
Mevrouw J. Roelofs, Toerisitisch bureau Hellendoorn
De heer J. van Rijn, IVN-Hellendoorn-Nijverdal, CNME
De heer C. Kolthof, Sterrenwacht Hellendoorn

Contact: n.driessen@ivn.nl, tel.  (06) 55 30 02 92
IVN Overijssel
Huis De Horte
Poppenallee 39
7722 KW Dalfsen