Bos

Bossen

De Sallandse Heuvelrug laat een grote verscheidenheid aan bossen zien. Bijna alle bos groeit buiten het bereik van het grondwater en is dus afhankelijk van ‘hangend water’. Rond de Sprengenberg is aan de regelmatige beplanting goed te zien dat de bossen zijn aangelegd. Op de hoge, droge zandgronden is tot aan het eind van de vorige eeuw vooral grove den aangeplant, en in de laatste tientallen jaren ook veel lariks en douglasspar. Door de spontane opslag van berk, eik en beuk in de naaldbossen, heeft zich gemengd bos gevormd. De opener loofbossen hebben een struiklaag met lijsterbes en sporkehout of vuilboom.

Rododendron

Plaatselijk komt rododendron massaal voor. Deze heester is aan de voet van de Sprengerberg jarenlang gekweekt en heeft zich ook in de omgeving van de voormalige kwekerij verspreid. Onder de struiklaag groeit een zeer gevarieerde kruidlaag met zeldzame plantensoorten als salomonszegel en dalkruid. Kenmerkend is ook het voorkomen van blauwe- en rode bosbes, en - op de overgang van bos naar heide - vossenbes. Een soort die in de winter voor het korhoen, maar ook voor veel andere besseneters van groot belang is.